Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Παντείου Πανεπιστημίου: Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις Νέες Τεχνολογίες

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Παντείου Πανεπιστημίου: Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις Νέες Τεχνολογίες

Στην Ελλάδα δεν παρέχεται σήμερα κανένα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να αφορά στον πιο καινοτόμο και ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο που διασυνδέει τις νομικές επιστήμες με την πληροφορική.