Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Ιλίου

H λειτουργία των Ειρηνοδικείων Ιλίου, Σαλαμίνας, Περιστερίου, Κρωπίας και Αχαρνών καθώς και των Υποθηκοφυλακείων Αχαρνών και Χαλκίδος

H λειτουργία των Ειρηνοδικείων Ιλίου, Σαλαμίνας, Περιστερίου, Κρωπίας και Αχαρνών καθώς και των Υποθηκοφυλακείων Αχαρνών και Χαλκίδος

Ακολουθούν ανακοινώσεις αναφορικά με τη λειτουργία των κάτωθι ειρηνοδικείων, καθώς και των Υποθηκοφυλακείων Αχαρνών και Χαλκίδοςων Υποθηκοφυλακείων Αχαρνών και Χαλκίδος. Διαβάστε εδώ για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Ιλίου Διαβάστε εδώ για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας Διαβάστε εδώ για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Περιστερίου Διαβάστε εδώ για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Κρωπίας Διαβάστε εδώ για […]