Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Ινστιτούτο για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου

EPLO: “Αξιολόγηση – Επιθεώρηση των δικαστικών λειτουργών – Προβλήματα και προτάσεις πολιτικής”

EPLO: “Αξιολόγηση – Επιθεώρηση των δικαστικών λειτουργών – Προβλήματα και προτάσεις πολιτικής”

Η διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνει το Ινστιτούτο για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 18:00.