Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Ιωάννα Π. Λαχανά Ποινικολόγος

Ιωάννα Π. Λαχανά: Επίκαιρα-Κράτος Δικαίου

Ιωάννα Π. Λαχανά: Επίκαιρα-Κράτος Δικαίου

Έχουμε δύο παρεμβάσεις οι οποίες κατάλληλα χρησιμοποιούμενες από την υπεράσπιση είναι δυνατόν ακόμη και να ανατρέψουν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (Στρασβούργο) τυχόν καταδίκη από τα εθνικά δικαστήρια.