Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

Ιωάννης Ηρειώτης

Ιωάννης Ηρειώτης: Ιατρική ποινική ευθύνη στον καιρό της πανδημίας

Ιωάννης Ηρειώτης: Ιατρική ποινική ευθύνη στον καιρό της πανδημίας

Του Ιωάννη Ηρειώτη* H προκληθείσα πανδημία, λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δημιούργησε πλείστα ζητήματα αναφορικά με τις ποινικές ευθύνες των ιατρών κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους. Καθίσταται, λοιπόν, κρίσιμο να εξεταστεί πώς διαμορφώνονται ορισμένες περιπτώσεις ιατρικής αμέλειας εν καιρώ πανδημίας. Στο άρθρο 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Κ.Ι.Δ. – Ν. 3418/2005) διατυπώνεται ένας […]