Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος

Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος: Μία προσωρινή διάταξη που μεταθέτει το πρόβλημα

Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος: Μία προσωρινή διάταξη που μεταθέτει το πρόβλημα

Του Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου* Με το άρθρο 139 ν. 4714/2020 έγινε προσπάθεια ν’ ανακοπεί το κύμα φυγής που ξεκίνησε μετά την εξαγγελία της συνεπιμέλειας που δημόσια έκανε ο υπουργός δικαιοσύνης κ. Κ. Τσιάρας. Το άρθρο έχει ως εξής: “Άρθρο 139 Ειδικές πράξεις επιμέλειας ανήλικου τέκνου – Προσθήκη άρθρου 1519 Αστικού Κώδικα Στη θέση του καταργηθέντος άρθρου […]

Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος: “Για τον τόπο κατοικίας του παιδιού: Καθορισμός ή μεταβολή;”

Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος: “Για τον τόπο κατοικίας του παιδιού: Καθορισμός ή μεταβολή;”

Του Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου* Όπως και οι δικαστές του Γαλιλαίου, ; έτσι και οι εισηγητές της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη συνεπιμέλεια κλείνουν τ’ αυτιά τους όταν μιλάει η επιστήμη η οποία δεν τους κάνει ν’ αλλάξουν άποψή. Ας τους σχολιάσουμε λοιπόν με επιχειρήματα από τον Αριστοτέλη που μίλησε για παραπλανητικά επιχειρήματα όπως είναι οι διττές ερωτήσεις. […]

Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος: Πως θα λειτουργήσει η συνεπιμέλεια στην πράξη

Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος: Πως θα λειτουργήσει η συνεπιμέλεια στην πράξη

Του Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου* Συμφωνώντας με το άρθρο του συναδέλφου κ. Ανδρέα Αναγνωστάκη, θα επιχειρήσω εδώ να περιγράψω το πώς θα λειτουργήσει η συνεπιμέλεια στη πράξη, όταν αυτή εισαχθεί και στην Ελλάδα. Ενδιαφέρει όλους η προστασία του παιδιού και η υγιής ψυχοσωματική ανάπτυξή του. Όλες οι επιστημονικές έρευνες καταλήγουν ότι η αποκοπή του παιδιού από ένα γονέα το […]

Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος: Απάντηση για την συνεπιμέλεια

Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος: Απάντηση για την συνεπιμέλεια

Ο κοινωνιολογικός όρος «συνεπιμέλεια» είναι συνώνυμος του νομικού όρου «γονικές ευθύνες»[1] που είναι κοινές στους δύο γονείς και αδιάσπαστες Ο νομικός όρος συναντάται σε όλους τους, ανώτερης τυπικής ισχύος, μεταγενέστερους και ειδικότερους νόμους, κυρωτικούς διεθνών συνθηκών, που ισχύουν στην Ελλάδα.[2]. Το τυπικό του γάμου, τη συγγένεια, την αναδοχή κα ρυθμίζονται από το οικογενειακό δίκαιο του […]