Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

Ιωάννης Β. Σαμέλης

Ιωάννης Β. Σαμέλης: “Λίστα Λαγκάρντ”, οριστική απόρριψη των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου

Ιωάννης Β. Σαμέλης: “Λίστα Λαγκάρντ”, οριστική απόρριψη των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου

Tο Συμβούλιο της Επικρατείας οριοθέτησε ως αποκλειστικό χρονικό όριο την πενταετία για τον φορολογικό έλεγχο και την χρήση στοιχείων από το τραπεζοπιστωτικό σύστημα