Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου 2023

Ηθική παρενόχληση στην εργασία

Γιάννης Καρούζος: Η ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στον χώρο εργασίας στον δημόσιο τομέα – Νομική αντιμετώπιση, πρόσφατες εξελίξεις

Γιάννης Καρούζος: Η ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στον χώρο εργασίας στον δημόσιο τομέα – Νομική αντιμετώπιση, πρόσφατες εξελίξεις

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση του φαινομένου της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας δεν ρυθμίσθηκε πλήρως με τον Ν. 4808/2021. Ωστόσο, προβλέφθηκε στο «σώμα» αυτού ειδική εξουσιοδότηση για μεταγενέστερη συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου

Μαγδαληνή Ρούμπου: Η νεοφυής έννοια της οργανωσιακής ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

Μαγδαληνή Ρούμπου: Η νεοφυής έννοια της οργανωσιακής ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

Η υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας συνδέθηκε με αύξηση του στρες, εντάσεις στην εργασία, αποτυχία των συστημάτων πρόληψης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, καταθλιπτικά επεισόδια αλλά και 19 αυτοκτονίες καθώς και απόπειρες αυτοκτονίας.