Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

καταδίκη δημοσιογράφου

Καταδίκη δημοσιογράφου για αποκάλυψη πληροφοριών απόρρητης έρευνας

Καταδίκη δημοσιογράφου για αποκάλυψη πληροφοριών απόρρητης έρευνας

Το δικαστήριο σταθμίζοντας έννομα αγαθά όπως το επαγγελματικό απόρρητο, τη μυστικότητα των ανακρίσεων των αρμόδιων αρχών το δημόσιο συμφέρον και την ελευθερία της έκφρασης με την εξισορρόπηση των διαφόρων ανταγωνιστικών συμφερόντων και το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης διέκρινε ότι το τελευταίο δεν παραβιάσθηκε κρίνοντας αναγκαία την καταδίκη του δημοσιογράφου.