Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

καταγγελίες για κακοδιοίκηση

Τα παράπονά σας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή – Πώς οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες για κακοδιοίκηση

Τα παράπονά σας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή – Πώς οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες για κακοδιοίκηση

Θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να παρέχουν κάθε πληροφορία που ζητεί για τις έρευνες του.