Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

καταγραφή των στοιχείων

Η επίδειξη στοιχείων για είσοδο στο νοσοκομείο «401» δεν συνιστά παραβίαση προσωπικών δεδομένων- Πρόκειται για στρατιωτική εγκατάσταση

Η επίδειξη στοιχείων για είσοδο στο νοσοκομείο «401» δεν συνιστά παραβίαση προσωπικών δεδομένων- Πρόκειται για στρατιωτική εγκατάσταση

Νόμιμη κρίθηκε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η επίδειξη ταυτότητας και η καταγραφή των στοιχείων αυτής στο ημερήσιο δελτίο της εισόδου του “401” Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, καθώς βάσει των στρατιωτικών κανονισμών για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις το ουσιαστικό ή ουσιώδες δημόσιο  συμφέρον  μπορεί  να  συνίσταται  στην  προστασία,  βάσει  στρατιωτικών κανονισμών, στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Η Αρχή απέρριψε καταγγελία επισκέπτριας ασθενούς ως αβάσιμη, η […]