Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

κατάληψη θεσμών

Ανδρέας Ζαμπούκας: Kαταληψίες θεσμών

Ανδρέας Ζαμπούκας: Kαταληψίες θεσμών

"Και όσο η νομοθεσία δεν εκσυγχρονίζει το κανονιστικό της πλαίσιο, τόσο θα ισχυροποιούνται τα προσωπικά συμφέροντα των ανθρώπων της οποιασδήποτε συντεχνίας" επισημαίνει ο κύριος Ζαμπούκας.