Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων

Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου: Η προστασία της δημόσιας υγείας και η καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων

Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου: Η προστασία της δημόσιας υγείας και η καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων

"Η δημόσια υγεία είναι πολύ σημαντική, δεν πρέπει, όμως, να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την καταστρατήγηση άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία είναι, επίσης, σημαντικά" επισημαίνει η κυρία Θάνου - Χριστοφίλου.