Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

κατάργηση ποινής

Μοιχεία: Η κατάργηση της ποινής που έγινε σαν σήμερα πριν 39χρόνια από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου

Μοιχεία: Η κατάργηση της ποινής που έγινε σαν σήμερα πριν 39χρόνια από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου

«Το άρθρο 357 του Ποινικού Κώδικα για τη μοιχεία καταργείται. Δικογραφίες που εκκρεμούν για παραβάσεις του άρθρου 357 του Ποινικού Κώδικα τοποθετούνται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα και τα διωκτικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί επιστρέφονται ανεκτέλεστα.» ανέφερε το σημείωμα του άρθρου 6 του ν. 1271/1982.