Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

καταστατικοί σκοποί

Χαράλαμπος Σεβαστίδης: Οι καταστατικοί σκοποί της Ένωσης και οι σκοπιμότητες της μειοψηφίας

Χαράλαμπος Σεβαστίδης: Οι καταστατικοί σκοποί της Ένωσης και οι σκοπιμότητες της μειοψηφίας

Η εγκατάλειψη του διευρυμένου ρόλου της Ε.Δ.Ε. θα οδηγήσει στη σταδιακή θεσμική της απαξίωση και στη μετατροπή της σε μία συντεχνιακή ένωση που θα ασχολείται αποκλειστικά με οικονομικές και θεσμικές διεκδικήσεις.