Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Κώστας Κοσμάτος: Η προστασία των ανηλίκων θυμάτων γενετήσιων εγκλημάτων – Από την διακήρυξη στην υλοποίηση

Κώστας Κοσμάτος: Η προστασία των ανηλίκων θυμάτων γενετήσιων εγκλημάτων – Από την διακήρυξη στην υλοποίηση

"Τα εγκλήματα αυτά, μολονότι τελούνται, δεν καταγγέλλονται εύκολα, με αποτέλεσμα να μην συναντώνται στις επίσημες στατιστικές. Βασική αιτία του φαινομένου αυτού αποτελεί η κυριαρχία του φόβου των θυμάτων να καταγγείλουν τις εγκληματικές σε βάρος τους πράξεις" επισημαίνει ο Κώστας Κοσμάτος.