Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

καθυστέρηση ηστην έκδοση σύνταξης

Απόφαση – βόμβα του Διοικητικού Πρωτοδικείου: Το Δημόσιο θα αποζημιώσει ασφαλισμένη για καθυστέρηση στην έκδοση σύνταξης

Απόφαση – βόμβα του Διοικητικού Πρωτοδικείου: Το Δημόσιο θα αποζημιώσει ασφαλισμένη για καθυστέρηση στην έκδοση σύνταξης

Αποζημίωση 4.350 ευρώ για τη ζημία που υπέστη λόγω της υπέρμετρης καθυστέρησης. Ανοίγει ο δρόμος και για άλλους ασφαλισμένους να διεκδικήσουν αποζημιώσεις.