Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

καθυστέρηση στην έκδοση βουλεύματος

Αργοπορημένη Δικαιοσύνη: Αποζημίωση στους διαδίκους και για υπερβολική καθυστέρηση στην έκδοση βουλεύματος

Αργοπορημένη Δικαιοσύνη: Αποζημίωση στους διαδίκους και για υπερβολική καθυστέρηση στην έκδοση βουλεύματος

Με τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης εντάσσονται στις δικαστικές διαδικασίες στις οποίες η καθυστέρηση στοιχειοθετεί αποζημίωση και αυτές ενώπιον των δικαστικών συμβουλίων. Δηλαδή ένας κατηγορούμενος που περιμένει επι σειρά ετών την έκδοση βουλεύματος μπορεί να διεκδικήσει ευλόγως αποζημίωση