Τρίτη 06 Δεκεμβρίου 2022

Κέντρο Πρόληψης Ορφέας Ροδόπης.

Ναρκωτικά – Ανησυχητικά στοιχεία: Το 13% των μαθητών στην αν. Μακεδονία – Θράκη έχει κάνει χρήση ουσίας – ΗΧΗΤΙΚΟ

Ναρκωτικά – Ανησυχητικά στοιχεία: Το 13% των μαθητών στην αν. Μακεδονία – Θράκη έχει κάνει χρήση ουσίας – ΗΧΗΤΙΚΟ

Μετά από έρευνα, διαπιστώθηκε πως το 13% των μαθητών της περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει κάνει χρήση κάποιας παράνομης ναρκωτικής ουσίας. Στο 12, 5% το αντίστοιχο ποσοστό στην ΠΕ Ροδόπης.