Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

KΕΠ

Ένα «KΕΠ Δικαιοσύνης» για χορήγηση 15 πιστοποιητικών

Ένα «KΕΠ Δικαιοσύνης» για χορήγηση 15 πιστοποιητικών

15 πιστοποιητικά τα οποία οι πολίτες παραλάμβαναν μέχρι τώρα από τα δικαστήρια, τώρα μπορούν να τα παίρνουν μέσω ΚΕΠ. Ένα κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών για ζητήματα Δικαιοσύνης και δη για πιστοποιητικά που, μέχρι τώρα, λαμβάνονταν μόνο από τα δικαστήρια, δημιούργησε η κυβέρνηση. Έτσι δέκα πιστοποιητικά αρμοδιότητας Ειρηνοδικείων  και 5 πρωτοδικείων θα μπορούν πλέον να παραλαμβάνουν οι […]