Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

κληρονομητήριο

Σωτηρία Αναστασοπούλου: Τι είναι το κληρονομητήριο και ποια είναι η ορθή νομική οδός εκδόσεώς του;

Σωτηρία Αναστασοπούλου: Τι είναι το κληρονομητήριο και ποια είναι η ορθή νομική οδός εκδόσεώς του;

Γράφει η Αναστασοπούλου Σωτηρία* Το κληρονομικό δίκαιο ρυθμίζει τα κληρονομικά θέματα που προκύπτουν με το θάνατο ενός προσώπου καθώς επίσης και τα τυχόν χρέη που αφήνει ο κληρονομούμενος στους κληρονόμους του. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι σκόπιμη η έκδοση του κληρονομητηρίου, δηλαδή ενός πιστοποιητικού που εκδίδεται από τον Ειρηνοδίκη, ύστερα από αίτηση του κληρονόμου σχετικά με […]