Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

Koινoβoυλευτική Oμάδα

Ανδρέας Δημητρόπουλος: Κοινοβουλευτικοί ακροβατισμοί

Ανδρέας Δημητρόπουλος: Κοινοβουλευτικοί ακροβατισμοί

1. Στην μνημονιακή Ελλάδα στην οποία η τήρηση και η εφαρμογή του Συντάγματος αγκομαχά και υποφέρει κάτω από την πίεση του χρέους και των δανειστών,  δεν είναι ασφαλώς λίγες οι φορές, κατά τις οποίες η κοινοβουλευτική πραγματικότητα βγαίνει έξω από το όρια της συνήθους κοινοβουλευτικής πρακτικής, των κοινοβουλευτικών ηθών και της κοινοβουλευτικής κανονικότητας. Στο πλαίσιο αυτό  […]