Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου 2023

Κοινοτικές Πράξεις

Παντελής Αντ. Μαρκούλης: Δυνατότητα ελέγχου συνταγματικότητας Ενωσιακής Οδηγίας

Παντελής Αντ. Μαρκούλης: Δυνατότητα ελέγχου συνταγματικότητας Ενωσιακής Οδηγίας

Έλεγχος με βάση τα εθνικά συντάγματα θα οδηγούσε σε κατακερματισμό της κοινοτικής (ήδη Ενωσιακής) έννομης τάξης και θα έβαλλε ευθέως κατά της αρχής της αυτονομίας του δικαίου της ΕΕ.