Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Κωνσταντίνος Δημόπουλος Δικηγόρος

Κωνσταντίνος Δημόπουλος:  Ένταλμα σύλληψης – Όρια και προϋποθέσεις

Κωνσταντίνος Δημόπουλος:  Ένταλμα σύλληψης – Όρια και προϋποθέσεις

Σώφρων για την αποφυγή της αέναης δημοσιότητας από την οποία κατακλύζεται η ποινική δικονομική τάξη αλλά και της προσβολής του τεκμηρίου αθωότητας θα ήταν να τύχει εφαρμογής η δυνατότητα ανάκλησης του εντάλματος σύλληψης σε περιπτώσεις όπου πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις