Κυριακή 21 Ιουλίου 2024

Κωνσταντίνος Κουτσογεώργος

Κωνσταντίνος Κουτσογεώργος: Ο Ν. 4745/2020 και το ισχύον δίκαιο της παραγραφής των πράξεων φοροδιαφυγής

Κωνσταντίνος Κουτσογεώργος: Ο Ν. 4745/2020 και το ισχύον δίκαιο της παραγραφής των πράξεων φοροδιαφυγής

Η ως άνω μεταβολή των προαναφερομένων κανόνων δικονομικού δικαίου έχει ως περιεχόμενο την αναγωγή της έκδοσης της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή της πράξης επιβολής προστίμου.