Κυριακή 14 Ιουλίου 2024

Κωνσταντίνος Μενουδάκος Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Κωνσταντίνος Μενουδάκος: Συμπλήρωση 3 ετών από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Κωνσταντίνος Μενουδάκος: Συμπλήρωση 3 ετών από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Μετά την πανδημία οι ανεξάρτητες εποπτικές αρχές έχουν επιφορτιστεί με το δυσχερές έργο της προσπάθειας για εξισορρόπηση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του δικαιώματος του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού με την εξυπηρέτηση του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος.