Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024

Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου

Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου: Η σύγκρουση μεταξύ αντίθετων – αμετάκλητων αποφάσεων

Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου: Η σύγκρουση μεταξύ αντίθετων – αμετάκλητων αποφάσεων

Πρακτικά ζητήματα από το φαινόμενο της σύγκρουσης μεταξύ αντίθετων αμετάκλητων αθωωτικών αποφάσεων αλλά και αντίθετων αποφάσεων μεταξύ ποινικών και αστικών δικαστηρίων.

Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου: Η θεσμοθέτηση της αντιμετώπισης της ποινικής “δικομανίας” – Μία σύγχρονη πρόκληση

Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου: Η θεσμοθέτηση της αντιμετώπισης της ποινικής “δικομανίας” – Μία σύγχρονη πρόκληση

Η θεσμοθέτηση επομένως και σε ποινικό δικονομικό επίπεδο αυστηρών κανόνων δεν αποτελεί καινοφανή παρέμβαση αλλά συνιστά αναγκαία μεταρρύθμιση, που στόχο της θα πρέπει να έχει την ορθή και ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης.