Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Κώστας Σαργιώτης

Κώστας Σαργιώτης: Δικαιοσύνη χωρίς οξυγόνο

Κώστας Σαργιώτης: Δικαιοσύνη χωρίς οξυγόνο

Του Κώστα Σαργιώτη* Με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 90 με ημερομηνία 01.05.2020 και τιτλοφορείται «περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» και δη με το άρθρο 34, το οποίο φέρει τον τίτλο «ζητήματα οργάνωσης δικαστηρίων», […]