Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2022

κρατική μέριμνα

Φτώχεια – κοινωνικός αποκλεισμός: Τα δικαιώματά μας

Φτώχεια – κοινωνικός αποκλεισμός: Τα δικαιώματά μας

Το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα, αναφέρεται στο ποσοστό του πληθυσμού που λαμβάνει εισόδημα μικρότερο από το 60% του διάμεσου εισοδήματος της εθνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα για το 2019, το 60% του εισοδήματος αυτού φτάνει μέχρι τα 393 ευρώ μηνιαίως, όσον αφορά το ατομικό εισόδημα. Το ποσοστό των ατόμων που λαμβάνει εισόδημα μικρότερο από το 60% του […]