Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

κράτηση ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

Οδηγίες της ΕΛΑΣ για την κράτηση των ΛΟΑΤΚΙ: Η διαταγή με την ένδειξη “κατεπείγον”

Οδηγίες της ΕΛΑΣ για την κράτηση των ΛΟΑΤΚΙ: Η διαταγή με την ένδειξη “κατεπείγον”

Η συγκεκριμένη διαταγή εκδόθηκε στο πλαίσιο του «Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής Ισότητας ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας πολιτών» στοχεύοντας στην απόλυτη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.