Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Κράτος δικαίου και Ανεξάρτητες Αρχές

Βασιλική Θάνου: Η προστασία της Ανεξαρτησίας των Ανεξαρτήτων Αρχών από το Ενωσιακό κεκτημένο

Βασιλική Θάνου: Η προστασία της Ανεξαρτησίας των Ανεξαρτήτων Αρχών από το Ενωσιακό κεκτημένο

Α. Εισαγωγή. Οι δημοκρατικές Κυβερνήσεις, δηλαδή οι Κυβερνήσεις Κράτους Δικαίου οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τους κανόνες Δικαίου, καθώς και τις αποφάσεις των Δικαστηρίων. Οι Ανεξάρτητες Αρχές έχουν θεσμοθετηθεί και λειτουργούν, εδώ και δεκαετίες, κατ’ εφαρμογή του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα Κράτη – Μέλη. Ο βασικός πυλώνας της ομαλής και αποτελεσματικής […]