Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Κύρωση Σύμβασης της Χάγης για τη Διεθνή Προστασία Ενηλίκων.

Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο – Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κ. Τσιάρας παρουσιάζει το νομοσχέδιο για τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα

Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο – Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κ. Τσιάρας παρουσιάζει το νομοσχέδιο για τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα

Στο υπουργικό θα γίνει και εισήγηση από τον Κωνσταντίνο Τσιάρα και τον Γιώργο Κώτσηρα, για την Κύρωση Σύμβασης της Χάγης για τη Διεθνή Προστασία Ενηλίκων.