Σάββατο 12 Ιουνίου 2021

LLM

Σπυρίδων Γ. Χριστόφιλος : Δίκη Μητροπολίτη Κέρκυρας – Πολυσήμαντες και ιστορικές αποφάσεις

Σπυρίδων Γ. Χριστόφιλος : Δίκη Μητροπολίτη Κέρκυρας – Πολυσήμαντες και ιστορικές αποφάσεις

Το νομικό διακύβευμα αλλά και το χριστιανικό διακύβευμα, αυτής της δίκης ταυτίζονται. Είναι η υποχρέωση της προστασίας του πρωταρχικού έννομου αγαθού που είναι η ζωή και κατά παραλληλία, η προστασία της δημόσιας υγείας.