Τρίτη 06 Δεκεμβρίου 2022

Μαρμαρίδης

Σωτηριάδου, Μαρμαρίδης, Φαϊτάς: Η Δικαιοσύνη στον χάρτη των εξελίξεων – Η στάση που πρέπει να κρατήσουν οι Δικαστικές Ενώσεις

Σωτηριάδου, Μαρμαρίδης, Φαϊτάς: Η Δικαιοσύνη στον χάρτη των εξελίξεων – Η στάση που πρέπει να κρατήσουν οι Δικαστικές Ενώσεις

Mε τις σκέψεις αυτές, κατερχόμενοι άλλωστε υπό ενιαία αντίληψη στις επόμενες εκλογές για το ΔΣ της Ένωσης, θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο, μέσα και έξω από το ΔΣ, να συμβάλλουμε ώστε η Ένωσή μας να ξαναβρεί το βηματισμό της. Ζητάμε η δική μας παρέμβαση να διακλαδωθεί με την παρέμβαση εκάστου των συναδέλφων.