Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2021

μεταφορά άδειας στο επόμενο έτος

Γιάννης Καρούζος: Η μεταφορά της άδειας αναψυχής στο επόμενο έτος

Γιάννης Καρούζος: Η μεταφορά της άδειας αναψυχής στο επόμενο έτος

"Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στο εργατικό δίκαιο, η κανονική άδεια του εργαζόμενου πρέπει να χορηγηθεί έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ακόμη κι αν αυτός δεν τη ζήτησε. Διαφορετικά ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο τις αποδοχές άδειας αυξημένες κατά 100%" τονίζει ο Γιάννης Καρούζος.