Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021

μεταφορά κοινοτικών Οδηγιών

Τα εθνικά δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να κρίνουν την ορθή μεταφορά κοινοτικών Οδηγιών – Τι αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Τα εθνικά δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να κρίνουν την ορθή μεταφορά κοινοτικών Οδηγιών – Τι αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

 Η πλημμελής εφαρμογή των Οδηγιών απαιτείται να επικυρώνεται από τις δικαστικές αρχές των χωρών της Ε.Ε. Δεν ισχύει αιτιολογία για δυσανάλογα αποτελέσματα από τη μεταφορά ή επικείμενη κατάργησή της.