Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2021

μεταναστευτικό προσφυγικό

Ιδού η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου

Ιδού η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου

Στα κέντρα προέλευσης ή καταγωγής χωρίς να καταγράφονται και να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ασύλου θα μεταφέρονται τα άτομα που εισέρχονται παράνομα στη χώρα από την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο ΦΕ Α’45/2.3.2020 περιλαμβάνεται η αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου. Σύμφωνα με την ΠΝΠ: […]