Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

μεταβολή

Μονομερής βλαπτική μεταβολή λόγω καθυστέρησης στην καταβολή του μισθού

Μονομερής βλαπτική μεταβολή λόγω καθυστέρησης στην καταβολή του μισθού

— Έννοια μονομερούς βλαπτικής μεταβολής. — Τρόποι αντίδρασης (εκλεκτικά δικαιώματα) του μισθωτού σε περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής. — Κατά τη νομολογία, η καθυστέρηση καταβολής του μισθού συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασιακής συμβάσεως αν εκπορεύεται από δόλια προαίρεση του εργοδότη, και δη για να εξαναγκασθεί ο μισθωτός σε αποχώρηση από την εργασία του. — Τούτο ορίσθηκε […]