Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021

μη εκτέλεση

Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ εν μέσω πανδημίας για μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ εν μέσω πανδημίας για μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Πόσο λειτουργεί το Κράτος Δικαίου στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων στη χώρα μας; Γιατί η δικαιοσύνη που αποδίδεται σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να τύχει και εφαρμογής από τους αρμόδιους μηχανισμούς της Πολιτείας. Αλλιώς το ανεφάρμοστο δίκαιο είναι δίκαιο μετέωρο! Κι αυτό γιατί η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων ολοκληρώνει τη δίκαιη δίκη που διαφορετικά είναι ατελής […]