Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021

μη φαρμακευτική παρέμβαση

Επικαιροποιημένες οδηγίες για την ορθή χρήση της μάσκας στο πλαίσιο της πανδημίας

Επικαιροποιημένες οδηγίες για την ορθή χρήση της μάσκας στο πλαίσιο της πανδημίας

Πλήθος επιστημονικών δεδομένων, που έχουν δημοσιευθεί τους τελευταίους μήνες, δείχνουν ότι η χρήση μάσκας στην κοινότητα είναι μια αποτελεσματική μη φαρμακευτική παρέμβαση για τη μείωση της εξάπλωσης της λοίμωξης COVID-19, μέσω 2 τρόπων