Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021

μη φαρμακοποιούς

Το ΣτΕ αφήνει τα φαρμακεία και σε χέρια μη φαρμακοποιών

Το ΣτΕ αφήνει τα φαρμακεία και σε χέρια μη φαρμακοποιών

Τα κλειδιά… των φαρμακείων και σε μη φαρμακοποιούς δίνει με απόφασή της η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε συνταγματικά ορθή τη σύσταση-ίδρυση φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς, με την προϋπόθεση να  λειτουργούν υπό τη μορφή ΕΠΕ, και ο επιστημονικός υπεύθυνος να είναι φαρμακοποιός ο οποίος υποχρεωτικά θα συμμετέχει, με ποσοστό τουλάχιστον […]