Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2021

μη πρόσβαση στη δικογραφία

Βαριά καταδίκη της Ελλάδας για ελλιπή έρευνα και πραγματογνωμοσύνη «χάδι»  για θάνατο λεχώνας σε δημόσιο νοσοκομείο 

Βαριά καταδίκη της Ελλάδας για ελλιπή έρευνα και πραγματογνωμοσύνη «χάδι»  για θάνατο λεχώνας σε δημόσιο νοσοκομείο 

 Πρόστιμο 21.000 ευρώ εισέπραξε η χώρα από το ΕΔΔΑ. Καθυστερήσεις 5 ετών αντί 3 μηνών καταγράφονται στην προκαταρκτική εξέταση. Οι ελλείψεις στις πραγματογνωμοσύνες