Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2021

μη τήρηση

Ιωάννης Θ. Ηρειώτης : Ποινικές ευθύνες από τη μη τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού covid 19

Ιωάννης Θ. Ηρειώτης : Ποινικές ευθύνες από τη μη τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού covid 19

Του Ιωάννη Θ. Ηρειώτη* Το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω της πανδημίας, έχουν θεσμοθετηθεί από την κυβέρνηση πλείονα μέτρα για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού, είτε με τη μορφή Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), είτε με τη μορφή Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.). Η θέση σε ισχύ των μέτρων αυτών, λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν από τη διάδοση […]