Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

Μιχαήλ Β. Μήττας είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις – ΥπΔ Μέλος ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Μιχαήλ Β. Μήττας: Περί άρσης δικηγορικού ασυμβιβάστου και συναφών μύθων

Μιχαήλ Β. Μήττας: Περί άρσης δικηγορικού ασυμβιβάστου και συναφών μύθων

Η πρόταση και οι συναφείς δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου του ΔΣΑ είναι ιδιαίτερα ασαφείς, αφού αφενός δεν διευκρινίζει αν αποφασίστηκε να αρθούν όλα ή κάποια από τα ασυμβίβαστα, αφετέρου δεν αποσαφηνίζει σε τι συνίσταται η έννοια της αναστολής, ήτοι της με χρονικό ορίζοντα άρσης αυτών.