Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

μικρομεσαίες

COVID-19 – ΕΕπ.: Ενίσχυση 1,2 δισ. ευρώ για ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

COVID-19 – ΕΕπ.: Ενίσχυση 1,2 δισ. ευρώ για ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 1,2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου Covid-19. Ποσό το οποίο “θα καταστήσει δυνατή την παροχή άμεσων επιχορηγήσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, και […]