Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

μικροβιοκτόνος μάσκα

Παγκόσμια “επανάσταση” από το ΑΠΘ: Μικροβιοκτόνος μάσκα “εξολοθρευτής” του κορονοϊού προστατεύει το υγειονομικό προσωπικό – Έχει ενημερωθεί ο πρωθυπουργός – ΦΩΤΟ

Παγκόσμια “επανάσταση” από το ΑΠΘ: Μικροβιοκτόνος μάσκα “εξολοθρευτής” του κορονοϊού προστατεύει το υγειονομικό προσωπικό – Έχει ενημερωθεί ο πρωθυπουργός – ΦΩΤΟ

Η σημαντική εφεύρεση, για την οποία έχουν ήδη ενημερωθεί ο πρωθυπουργός, ο ΕΟΔΥ και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, έχει λάβει αριθμό αξιολόγησης για την κατοχύρωση πατέντας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και από τον Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ.