Σάββατο 12 Ιουνίου 2021

Mobbing

Γιάννης Καρούζος: Mobbing – Ηθική, ψυχολογική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο

Γιάννης Καρούζος: Mobbing – Ηθική, ψυχολογική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο

Ειδικότερα ως ηθική/ψυχολογική παρενόχληση ορίζεται η από ένα ή περισσότερα άτομα επιθετική συμπεριφορά, η οποία στρέφεται κατά ενός ατόμου ή μίας ομάδας ατόμων και αποτελείται από ενέργειες στρατηγικά συνδεόμενες μεταξύ τους, που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση ενός συγκεκριμένου στόχου.