Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

my school

Αρχή Προστασίας: Αντισυνταγματική η αναγραφή του θρησκεύματος στα απολυτήρια και στο σύστηµα «myschool»

Αρχή Προστασίας: Αντισυνταγματική η αναγραφή του θρησκεύματος στα απολυτήρια και στο σύστηµα «myschool»

Η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool», αλλά και στη δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος προκειμένου να απαλλαγεί από το µάθηµα των Θρησκευτικών, σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είναι αντισυνταγματική, μη νόμιμη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή […]