Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023

Ν 4670/2020

Κώστας Κοσμάτος: Οι άδειες των κρατουμένων μετά τον Ν 4670/2020

Κώστας Κοσμάτος: Οι άδειες των κρατουμένων μετά τον Ν 4670/2020

"Γίνεται δεκτό ότι ο -απόλυτα επιτυχημένος στην χώρα μας- θεσμός των αδειών των κρατουμένων αποτελεί έναν από  τους βασικούς μηχανισμούς ομαλής κοινωνικής επανένταξής τους και στοχεύει πρωταρχικά στη μη αποκοπή του κρατούμενου από το  οικογενειακό, επαγγελματικό, κοινωνικό του περιβάλλον, και συνεπώς υπό το πρίσμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται" επισημαίνει ο Κώστας Κοσμάτος.