Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

νέα διατύπωση

Αλεξάνδρα Μάμμα: Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται δεκτή έλλειψη ικανότητας για καταλογισμό με βάση τη νέα διατύπωση του άρθρου 34 Ποινικού Κώδικα

Αλεξάνδρα Μάμμα: Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται δεκτή έλλειψη ικανότητας για καταλογισμό με βάση τη νέα διατύπωση του άρθρου 34 Ποινικού Κώδικα

Της Αλεξάνδρας Μάμμα* Συνήθης αυτοτελής ισχυρισμός που έχει ως στόχο την αντίκρουση κατηγοριών που αφορούν εγκλήματα κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας είναι η ύπαρξη ψυχικής νόσου ή ψυχικής διαταραχής στο πρόσωπο του δράστη. Το ζήτημα πότε ένας ενήλικας είναι κατ’ εξαίρεση ανίκανος προς καταλογισμό ρυθμίζει η θεμελιώδης διάταξη του άρθρου 34 του Ποινικού […]